KFUM Norrköping
Innebandy
Grundutbildning inbjudan från Förbundet
2017-09-03 11:40
Hej. 

Förbundet bjuder in till GU (Grundutbildning) för barn och ungdomsledare. För att erhålla licens och därmed rätten att närvara vid tävlingssammanhang är det ett krav från förbundet och föreningen att gå GU. Föreningen står för alla kostnader. 

Anmälan sker via länken:


Med vänlig hälsning, Fredrik Sundberg Ungdoms och utbildningsansvarig