Norrköping
Innebandy
Ledare och sektionsstyrelsen
Ledare
Johan Vennberg, Sekreterare
Torleihf Lindman, Sektions kassör
Fredrik Sundberg, Ungdomsansvarig
Kontaktpersoner
Fredrik Sundberg, Ungdomsansvarig
 

 
Välj önskad sektion du vill stötta genom gräsroten